Makarska A i B (NM)

SMJEŠTAJ PANOA

Radi se o dvostranom osvijetljenom reklamnom panou tipa megaboard.

DIMENZIJE

60 m2 oglasne površine – svaka strana

CIJENA NAJMA

Zatraži ponudu

Share: