Bigboard 1

SMJEŠTAJ PANOA

2 oglasne površine u Šibeniku – silazak s A1

DIMENZIJE

12 x 5 m

IZRADA I MONTAŽA

opcija PVC / cerada

CIJENA NAJMA

Zatraži ponudu

Share: