Megaboard 1 i 2

SMJEŠTAJ PANOA

Dvostrani megaboard na Kalmetini – Tromilja.

DIMENZIJE

12 x 5 m

IZRADA I MONTAŽA

opcija papir / cerada

CIJENA NAJMA

Zatraži ponudu

Share: