Krk tabla 1

SMJEŠTAJ PANOA

1 oglasna površina na Krku.

DIMENZIJE

1,5 x 2 m

IZRADA I MONTAŽA

opcija PVC 

CIJENA NAJMA

Zatraži ponudu

Share: