Malinska 1 i 2

SMJEŠTAJ PANOA

2 oglasne površine na Krku.

DIMENZIJE

4 x 3 m

IZRADA I MONTAŽA

opcija PVC / cerada / papir

CIJENA NAJMA

Zatraži ponudu

Share: