Solin 2002 (A)

SMJEŠTAJ PANOA

Ulaz u rotor, smjer prema Splitu (dupli billboard)

DIMENZIJE

5 x 2,4 m

IZRADA I MONTAŽA

opcija PVC / cerada / papir

CIJENA NAJMA

Zatraži ponudu

Share: