Split 1020 (A)

SMJEŠTAJ PANOA

Zbora narodne garde (2 panoa), križanje sa Poljičkom ulicom.

DIMENZIJE

5 x 2,4 m

IZRADA I MONTAŽA

opcija PVC / cerada / papir

CIJENA NAJMA

Zatraži ponudu

Zbora narodne garde, križanje s Poljičkom ulicom, Split

Share: