Trogir 4004 – prema Trogiru (A)

SMJEŠTAJ PANOA

Pantana, smjer prema Trogiru.

DIMENZIJE

5 x 2,4 m

IZRADA I MONTAŽA

opcija PVC / cerada / papir

CIJENA NAJMA

Zatraži ponudu

Share: