Bibinje 5 i 6

SMJEŠTAJ PANOA

2 oglasne površine kod Marine Dalmacija.

DIMENZIJE

 4 x 3 m

IZRADA I MONTAŽA

opcija PVC / cerada / papir

CIJENA NAJMA

Zatraži ponudu

Share: