Biogradska 1 i 2

SMJEŠTAJ PANOA

2 oglasne površine u blizini luke Gaženica.

DIMENZIJE

5 x 2,5 m

IZRADA I MONTAŽA

opcija PVC / cerada / papir

CIJENA NAJMA

Zatraži ponudu

Biogradska cesta, Zadar

Share: