Diklo 3 i 4

SMJEŠTAJ PANOA

2 oglasne površine na cesti Zadar – Nin

DIMENZIJE

4 x 3 m

IZRADA I MONTAŽA

opcija cerada / papir

CIJENA NAJMA

Zatraži ponudu

Share: