Franka Lisice 1-4

SMJEŠTAJ PANOA

4 oglasne površine u ulici Franka Lisice.

DIMENZIJE

8 x 3 m, 4 x 3 m

IZRADA I MONTAŽA

opcija PVC / cerada / papir

CIJENA NAJMA

Zatraži ponudu

Share: