Ivana Meštrovića

SMJEŠTAJ PANOA

1 oglasna površina kod gradske marine, prometnica koja povezuje centar grada i Borik.

DIMENZIJE

5 x 2,4 m

IZRADA I MONTAŽA

opcija PVC / cerada / papir

CIJENA NAJMA

Zatraži ponudu

Share: