Kožino 1 i 2

SMJEŠTAJ PANOA

2 oglasne površine uz cestu Zadar – Vir

DIMENZIJE

5 x 2,4 m

IZRADA I MONTAŽA

opcija cerada / papir

CIJENA NAJMA

Zatraži ponudu

Share: