Kožino 12

SMJEŠTAJ PANOA

2 oglasne površine na ulazu u Zadar iz smjera Nina

DIMENZIJE

8 x 3 m

IZRADA I MONTAŽA

opcija cerada / papir

CIJENA NAJMA

Zatraži ponudu

Share: