Kožino 6 i 7

SMJEŠTAJ PANOA

4 oglasne površine uz cestu koja vodi od Zadra prema Viru, Ninu, Privlaci…

DIMENZIJE

5 x 2,4 m, 10,2 x 2,4 m

IZRADA I MONTAŽA

opcija cerada / papir

CIJENA NAJMA

Zatraži ponudu

Share: