Kožino

SMJEŠTAJ PANOA

10 oglasnih površina uz cestu koja vodi od Zadra prema Viru, Ninu, Privlaci…

DIMENZIJE

4 x 3 m, 5 x 2,4 m, 10,2 x 2,38 m

IZRADA I MONTAŽA

opcija PVC / cerada / papir

CIJENA NAJMA

Zatraži ponudu

Share: