Makarska 11 i 12

SMJEŠTAJ PANOA

2 oglasne površine na Dubrovačkoj cesti;Makarska,

izlaz za Dubrovnik i ulaz u Makarsku iz smjera Dubrovnika 

DIMENZIJE

4 x 3 m

IZRADA I MONTAŽA

opcija PVC / cerada / papir

CIJENA NAJMA

Zatraži ponudu

Share: