Makarska 14 i 15

SMJEŠTAJ PANOA

2 oglasne površine na cesti Stjepana Ivičevića; Makarska,

DIMENZIJE

4×3 m

IZRADA I MONTAŽA

opcija PVC / cerada / papir

CIJENA NAJMA

Zatraži ponudu

Share: