Makarska 4 i 5

SMJEŠTAJ PANOA

2 oglasne površine na cesti Stjepana Ivičevića;Makarska,

4. smjer izlaz iz centara Makarske i 5.smjer ulaz u centar Makarske 

DIMENZIJE

5 x 2,4 m

IZRADA I MONTAŽA

opcija PVC / cerada / papir

CIJENA NAJMA

Zatraži ponudu

Share: