Makarska 6 i 7

SMJEŠTAJ PANOA

2 oglasne površine na ulici Stjepana Ivičevića, Makarska

DIMENZIJE

5 x 2,4 m

IZRADA I MONTAŽA

opcija PVC / cerada / papir

CIJENA NAJMA

Zatraži ponudu

Ulica Stjepana Ivičevića, Makarska, Hrvatska

Share: