Makarska 8 i 9

SMJEŠTAJ PANOA

2 oglasne površine na ulici Stjepana Ivičevića, Makarska

DIMENZIJE

5 x 2,4 m

IZRADA I MONTAŽA

opcija PVC / cerada / papir

CIJENA NAJMA

Zatraži ponudu

Share: