Marina 4006 – smjer prema Splitu (A)

SMJEŠTAJ PANOA

Jadranska magistrala, smjer Split.

DIMENZIJE

5 x 2,4 m

IZRADA I MONTAŽA

opcija PVC / cerada / papir

CIJENA NAJMA

Zatraži ponudu

Marina, Jadranska magistrala, smjer Split

Share: