Melada 1 i 2

SMJEŠTAJ PANOA

2 oglasne površine na cesti Put Nina – raskrižje Melada.

DIMENZIJE

5 x 2,4 m

IZRADA I MONTAŽA

opcija PVC / cerada / papir

CIJENA NAJMA

Zatraži ponudu

Put Nina, Zadar

Share: