Melada

SMJEŠTAJ PANOA

1 oglasna površina uz rotor na Meladi.

DIMENZIJE

4 x 2 m

IZRADA I MONTAŽA

opcija PVC / cerada / papir

CIJENA NAJMA

Zatraži ponudu

Share: