Murvica 3 – 6

SMJEŠTAJ PANOA

 4 oglasne površine u Murvici, ispred Lesnine.

DIMENZIJE

4x3m, 8x3m

IZRADA I MONTAŽA

opcija PVC / cerada / papir

CIJENA NAJMA

Zatraži ponudu

Share: