Nin 3 i 4

SMJEŠTAJ PANOA

2 oglasne površine blizu raskrižja u Ninu.

DIMENZIJE

5 x 2,4 m

IZRADA I MONTAŽA

opcija PVC / cerada / papir

CIJENA NAJMA

Zatraži ponudu

Share: