Šibenik – Njivice 1 i 2

SMJEŠTAJ PANOA

2 oglasne površine u Šibeniku na lokaciji Njivice – Jadranska magistrala

DIMENZIJE

5 x 2,4 m

IZRADA I MONTAŽA

opcija PVC / cerada / papir

CIJENA NAJMA

Zatraži ponudu

 

Share: