Obilaznica 11

SMJEŠTAJ PANOA

1 oglasna površina na prometnoj obilaznici oko grada – Ulica Hrvatskog Sabora.

DIMENZIJE

5 x 2.4 m

IZRADA I MONTAŽA

opcija PVC / cerada / papir

CIJENA NAJMA

Zatraži ponudu

Hrvatskog sabora, 23000 Zadar

Share: