Obilaznica 5-10

SMJEŠTAJ PANOA

6 oglasnih površina na prometnoj obilaznici oko grada – Ulica Hrvatskog Sabora (Vidikovac).

DIMENZIJE

5 x 2,4 m

IZRADA I MONTAŽA

opcija PVC / cerada / papir

CIJENA NAJMA

Zatraži ponudu

Ulica Hrvatskog Sabora, 23000 Zadar

Share: