Obilaznica kod St 1-4

SMJEŠTAJ PANOA

4 oglasne površine na prometnoj obilaznici oko grada.

DIMENZIJE

8 x 3 m (4 x 3 m)

IZRADA I MONTAŽA

opcija PVC / cerada / papir

CIJENA NAJMA

Zatraži ponudu

Share: