Poličnik 1 i 2

SMJEŠTAJ PANOA

2 oglasne površine na ulazu (izlazu) u Zadar iz smjera autoputa.

DIMENZIJE

5,92 x 2,45 m

IZRADA I MONTAŽA

opcija PVC / cerada / papir

CIJENA NAJMA

Zatraži ponudu

Share: