Poljička cesta, tržnica (desni pano) 1005 (A)

SMJEŠTAJ PANOA

Desna oglasna površina, Poljička cesta.

DIMENZIJE

5 x 2,4 m

IZRADA I MONTAŽA

opcija PVC / cerada / papir

CIJENA NAJMA

Zatraži ponudu

Share: