Šibenik-Put Bioca

SMJEŠTAJ PANOA

4 oglasne površine u Šibeniku na lokaciji Put Bioca.

DIMENZIJE

4 x 3 m, 8 x 3 m

IZRADA I MONTAŽA

opcija PVC / cerada / papir

CIJENA NAJMA

Zatraži ponudu

 

Share: