Put Nina 1 i 2

SMJEŠTAJ PANOA

2 oglasne površine na cesti Put Nina.

DIMENZIJE

5 x 2,4 m

IZRADA I MONTAŽA

opcija PVC / cerada / papir

CIJENA NAJMA

Zatraži ponudu

Share: