Put Nina 5 i 6

SMJEŠTAJ PANOA

2 oglasne površine na cesti Put Nina.

DIMENZIJE

4 x 3 m

IZRADA I MONTAŽA

opcija PVC / cerada / papir

CIJENA NAJMA

Zatraži ponudu

Share: