Dubrava kod Šibenika

SMJEŠTAJ PANOA

 oglasna površina u Dubravi kod Šibenika, 

DIMENZIJE

 10 x 2,4m

IZRADA I MONTAŽA

opcija PVC / cerada / papir

CIJENA NAJMA

Zatraži ponudu

 

Share: