Šibenik – Dubrava 1 i 2

SMJEŠTAJ PANOA

Dubrava kod Šibenika

DIMENZIJE

 10 x 2,4 m

IZRADA I MONTAŽA

opcija PVC / cerada / papir

CIJENA NAJMA

Zatraži ponudu

 

Dubrava kod Šibenika, Hrvatska

Share: