Šibenik – Ražine 1 i 2

SMJEŠTAJ PANOA

2 oglasne površine u Šibeniku na lokaciji – Ražine (Vrpoljačka cesta)

DIMENZIJE

4 x 3 m

IZRADA I MONTAŽA

opcija PVC / cerada / papir

CIJENA NAJMA

Zatraži ponudu

 

Vrpoljačka cesta, Šibenik

Share: