Šibenik – Srednja magistrala

SMJEŠTAJ PANOA

 oglasna površina 1 i 2 u Šibeniku -Srednja magistrala

DIMENZIJE

4 x 3 m

IZRADA I MONTAŽA

opcija PVC / cerada / papir

CIJENA NAJMA

Zatraži ponudu

 

Share: