Šibenik -Njivice

SMJEŠTAJ PANOA

2 oglasne površine u Šibeniku na lokaciji – Njivice, Jadranska magistrala, 

DIMENZIJE

5 x 2,4 m, 

IZRADA I MONTAŽA

opcija PVC / cerada / papir

CIJENA NAJMA

Zatraži ponudu

 

Share: