Sirobuja 1011 i 1012 (A)

SMJEŠTAJ PANOA

Oglasna površina – Sirobuja, ulaz istok iz smjera Omiša i izlaz istok, smjer Omiš.

DIMENZIJE

5 x 2,4 m

IZRADA I MONTAŽA

opcija PVC / cerada / papir

CIJENA NAJMA

Zatraži ponudu

Share: