Škurinje 1-20 (PP)

SMJEŠTAJ PANOA

28 oglasnih površina na rotoru Škurinje u Rijeci

DIMENZIJE

4 x 3 m

IZRADA I MONTAŽA

opcija PVC / papir

CIJENA NAJMA

Zatraži ponudu

Škurinje, Rijeka

Share: