Spar 1-3

SMJEŠTAJ PANOA

6 oglasnih površina ispred Interspara, Dechatlona i Konzuma.

DIMENZIJE

4 x 3 m, 8 x 3 m

IZRADA I MONTAŽA

opcija PVC / cerada / papir

CIJENA NAJMA

Zatraži ponudu

Share: