Supernova 1-4

SMJEŠTAJ PANOA

4 oglasne površine na samom ulazu (izlazu) u Zadar, kod shopping centra Supernova.

DIMENZIJE

4 x 3 m, 8 x 3 m

IZRADA I MONTAŽA

opcija PVC / cerada / papir

CIJENA NAJMA

Zatraži ponudu

Share: