Supernova

SMJEŠTAJ PANOA

6 oglasnih površina na samom ulazu (izlazu) u Zadar, kod shopping centra Supernova.

DIMENZIJE

5 x 2,5 m, 4 x 3 m, 8 x 3 m

IZRADA I MONTAŽA

opcija PVC / cerada / papir

CIJENA NAJMA

Zatraži ponudu

Share: