Tiz 1-6

SMJEŠTAJ PANOA

6 oglasnih površina na Obali kneza Branimira.

DIMENZIJE

4 x 3 m, 8 x 3 m

IZRADA I MONTAŽA

opcija PVC / cerada / papir

CIJENA NAJMA

Zatraži ponudu

Share: