Tuđmanova 3 i 4

SMJEŠTAJ PANOA

2 oglasne površine koje se nalaze u ulici Franje Tuđmana koja povezuje različite dijelove grada.

DIMENZIJE

5 x 2,5 m

IZRADA I MONTAŽA

opcija PVC / cerada / papir

CIJENA NAJMA

Zatraži ponudu

Share: