Ulaz u ZD sa Zadar 2

SMJEŠTAJ PANOA

1 oglasna površina na ulaz u Zadar sa Zadar 2 (A1) 

DIMENZIJE

8 x 3 m

IZRADA I MONTAŽA

opcija cerada / papir

CIJENA NAJMA

Zatraži ponudu

Share: