Virski most 1 i 2

SMJEŠTAJ PANOA

2 oglasne površine ispred Virskog mosta.

DIMENZIJE

5 x 2,4 m

IZRADA I MONTAŽA

opcija PVC / cerada / papir

CIJENA NAJMA

Zatraži ponudu

Vir, Zadarska, Hrvatska

Share: