Višnjik 1-4

SMJEŠTAJ PANOA

4 oglasne površine na velikom raskrižju na Višnjiku.

DIMENZIJE

5 x 2,4 m, 10 x 2,4 m

IZRADA I MONTAŽA

opcija PVC / cerada / papir

CIJENA NAJMA

Zatraži ponudu

Share: